Suomalaisuuden ja uskonpuhdistuksen juhlaa
03.11.2017 Sekalaisia lehtijuttuja
Moskovassa suurlähettiläänä ollut René Nyberg kertoi kerran hämmästyttäneensä venäläisiä kertomalla, että tärkein koskaan elänyt suomalainen oli Martti Luther. Jotkut venäläiset olivat kuulemma heti ymmärtäneen mitä suurlähettiläs tarkoitti.

Kun Nyberg sitten kertoi saman Ala-Saksin pääministerille ja myöhemmälle liittopresidentille Christian Wulffille, hän ei tuntunut lainkaan ymmärtävän vaan kysyi: ”Wie so Luther?” ”Miten niin Luther?”

Luther ei ole meille tärkeä vain kirkon uudistajana vaan myös Suomen kansallisen kehityksen vahvistajana. Koko länsimainen oikeusvaltio on tavallaan reformaation lapsi. Saamme kiittää luterilaista perinnettämme sivistyksen, kulttuurin ja kansallisen ominaislaatumme syntymisestä.

Yleisesti ymmärretään, että uskonpuhdistajamme Martti Luther ja Mikael Agricola ovat vaikuttaneet suomalaiseen kehitykseen paljon enemmän kuin mitä nykyään tulemme ajatelleeksi. Reformaatio synnytti nykyaikaisen Euroopan ja jätti pysyvän jäljen koko maailmanhistoriaan. Moderni talous ja tiede, aloitteellisuus ja yrittäjyys ammentavat voimaa yksilökeskeisestä uskontulkinnasta. Hengellistä vapautumista seurasi kansallinen vapaus ja itseymmärrys.

Raamattu Jumalan sana ohjaa kristityn luottamaan Jumalan lupauksiin. Pyhät kirjoitukset vakuuttavat omalla äidinkielellämme, että Jeesus Kristus on koko maailman vapauttaja ja pelastaja.

Kirjailija ja teatterimies Juha Hurme on havahduttanut meitä juhlavuonna huomaamaan myös reformaation haittapuolia. Miten paljon hukkasimme uudistusinnossamme taiteellista ja kulttuurista perinnettämme? Käynnistikö reformaatio samalla maallistumiskehityksen jonka vaikutukset alkoivat myöhemmin näkyä kirkosta vieraantumisena?

Kristitty kaipaa jatkuvasti kriittistä itsetukistelua ja oman kansansa vaiheiden tarkastelua. Parannus ja uudistus ohjaa meitä rakastamaan kirkkoamme ja itsenäistä isänmaatamme. Keskinäisriippuvaisessa maailmassamme me kristityt olemme etujoukkona kasvattamassa suvaitsevaisuuteen ja moniarvoisuuden hyväksymiseen.

Olemme matkalla kohti taivaallista isänmaata kiittäen elämän suuresta lahjasta.

”Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa.” (Ps.34:9)

Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala.

Kiitämme sinua isänmaasta, kiitämme vapaudesta ja itsenäisyydestä.

Kiitos siitä, että pyhä sanasi on jo kauan vaikuttanut keskellämme. Yhdessä tulevien sukupolvien kanssa pyydämme varjelusta luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.

Täytä meidät rauhan, ysimielisyyden ja rakkauden hengellä. Varjele vihalta, katkeruudelta ja sodilta.

Vahvista luottamustamme sinuun ja sanasi lupauksiin.

Vahvista uskoamme Poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Sinua me rukoilemme Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.

Veli-Matti Hynninen

.